Херсон | Гражданское движение «Вiдродження Херсона»

Вы здесь  :Главная arrow Новости arrow Решение исполкома горсовета Херсона №775 от 15.12.09 г о механизме перерасчёта оплаты за услуги ЖЭКа

Сегодня: 23.10.2010

Решение исполкома горсовета Херсона №775 от 15.12.09 г о механизме перерасчёта оплаты за услуги ЖЭКа
31.03.2010 г.

По просьбе горожан публикуем текст решения исполкома горсовета Херсона №775 от 15.12.09 г о механизме перерасчёта оплаты за услуги ЖЭКа.

ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

№ 775 від 15.12.2009

 

Про впровадження механізму перерахунку

розміру плати за послуги з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій, дотримання

структури витрат, періодичності та вартості цих послуг

 

З метою забезпечення надання споживачам належного рівня послуг  з  утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, дотримання структури витрат, періодичності та вартості цих  послуг, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», підпунктом 2 пункту „б“ статті 28, підпунктом 2 пункту «б» статті 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок перерахунку (зменшення) розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх  ненадання або надання не в повному обсязі, згідно з додатком 1.

1.2. Порядок обліку виконаних робіт (послуг), які провадяться виконавцем (підприємствами, що обслуговують житловий фонд) та за які справляється квартирна плата (плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – основні види послуг), згідно з додатком 2.

1.3. Порядок оформлення акта-претензії споживача послуг до виконавця послуг про ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг згідно з  додатком 3.

2. Встановити, що перерахунок (зменшення) плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі  здійснюється  виконавцем житлових послуг в  обов’язковому порядку.

3. Управлінню громадських зв’язків міської ради (Сазонова Т.В.) висвітлити зміст рішення у засобах масової інформації.

4. Зобов’язати підприємства, які обслуговують житловий фонд, довести зміст цього рішення до споживачів не пізніше 30 днів з моменту його прийняття.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління житлового господарства Пінькаса С.В. та керівників підприємства, які обслуговують житловий фонд.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Пепеля В.П.

 

Міський голова                                                                              В. Сальдо

 

 

Додаток 1

до рішення

виконкому міської ради

від 15.12.2009 № 775-1

 

ПОРЯДОК

перерахунку (зменшення) розміру плати за послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх

ненадання або надання не в повному обсязі


1. Загальні положення

         1.1. Порядок перерахунку (зменшення) розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі (далі – Порядок) є обов’язковим для підприємств, що обслуговують житловий фонд міської ради, а також поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності та відомчої підпорядкованості, що експлуатують житло та надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій. 

         1.2. Порядок регулює відносини між населенням (далі - споживачем послуг) та підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності, які надають споживачеві послуги з утримання житла і ведуть з ним розрахунки (далі - виконавець послуг).

         1.3. Порядок  визначає умови здійснення перерахунку (зменшення) розміру  плати  за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій при ненаданні або наданні не в повному обсязі послуг та спрямований  на забезпечення відповідності показникам фактично наданих послуг оплати їх населенням.

 

2. Порядок проведення перерахунку послуг

(крім послуг з технічного обслуговування та електропостачання ліфтів)

        

2.1. Виконавець послуг здійснює перерахунок   плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій при їх невиконанні або виконанні не в повному обсязі відповідно до фактично наданих послуг.

2.2. Перерахунок здійснюється за кожною статтею окремо до 30 числа місяця, наступного за звітним, крім послуг з вивезення опалого листя та негабаритних відходів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та центрального опалення, дератизації, дезінсекції, обслуговування димовентканалів, утримання конструктивних елементів будинку, перерахунок плати за які  здійснюється  один раз на рік, до 30 січня року, наступного за звітним.

Виконавець послуг має право здійснювати перерахунок плати за послуги з вивезення опалого листя та негабаритних відходів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та центрального опалення, дератизації, дезінсекції, обслуговування димовентканалів, утримання конструктивних елементів будинку з іншою періодичністю: місяць, квартал, півріччя. При цьому обов’язковою умовою є  забезпечення остаточного перерахунку з даними платежами  до 30 січня року, наступного за звітним.

         2.3. Перерахунку підлягає плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо в розрахунку на 1 кв.м загальної (житлової) площі, якщо фактично послуга не виконана або виконана не в повному обсязі.

         2.4. Для виконання перерахунків населенню через невідповідність обсягу послуги встановленим розмірам тарифу, виконавець послуг повинен запровадити окремий щомісячний облік обсягів та витрат на роботи (послуги), пов’язані з обслуговуванням будинків і споруд та прибудинкових територій, які виконуються власними силами та підрядним способом по кожному будинку окремо.

         2.5. Перерахунки виконуються шляхом заліку сум зниження плати   нарахувань поточного періоду (місяця) за результатами перерахунку за  розрахунковий період.

         2.6. Про перерахунки за ненадані або надані не в повному обсязі послуги виконавець послуг повинен повідомити споживача послуг, вказавши розмір перерахунку плати у письмовій формі (квитанція), вид послуги та період, за який здійснено перерахунок.

         2.7. Якщо послуга не надана або надана не в повному обсязі,  перерахунок оплати цієї послуги  здійснюється з урахуванням періодичності її надання відповідно до додатка 1 до  рішення виконкому міської ради від 16.09.2008 №486 «Про затвердження переліку послуг та видів робіт і витрат та тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення по кожному будинку, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», наступним чином:

         2.7.1. Прибирання сходових маршів

         Якщо роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, оплата послуги за результатами розрахункового місяця знижується із розрахунку 0,1043 грн./кв.м: кількість днів, коли послуга повинна була надаватися за планом-графіком на розрахунковий місяць х на кількість днів ненадання послуги.

2.7.2. Прибирання прибудинкової території

 Якщо роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, оплата послугу за результатами розрахункового  місяця знижується із розрахунку 0,2358 грн./кв.м: кількість робочих днів за розрахунковий період для забезпечення щоденного надання послуги (крім неділі)  х  на кількість днів ненадання послуги.

2.7.3. Вивезення та захоронення твердих побутових відходів (далі – ТПВ)

Перерахунок місячної  плати  за роботи з вивезення ТПВ  з установлених контейнерів до місця утилізації побутового сміття на полігоні  за результатами місяця здійснюється накопичувальним методом з початку звітного року  наступним чином:

2.7.3.1. Визначається норма накопичення ТПВ за розрахунковий період з накопичувальним підсумком з початку звітного року (ТПВН) , для чого  кількість мешканців помножується на норму утворення ТПВ на одного мешканця та на кількість місяців у розрахунковому періоді    (кількість мешканців х 1,3 куб. м х кількість місяців у розрахунковому періоді).

2.7.3.2. Отриманий результат  норми накопичення ТПВ за розрахунковий період  порівнюється з об’ємом (куб. м) ТПВ, які фактично вивезені на полігон за цей період (ТПВФ),  що повинно підтверджуватися даними первинного обліку.

2.7.3.3. Якщо об’єм фактично  вивезених ТПВ більший за розраховану норму накопичення, перерахунок плати не здійснюється.

2.7.3.4. Якщо об’єм фактично вивезених ТПВ менший за розрахункову норму накопичення, перерахунок плати за вивезення твердих побутових відходів здійснюється за розрахунковий період із накопичувальним підсумком з початку звітного року пропорційно до об’єму  фактично вивезених твердих  побутових  відходів на полігон у відсотках (В,%), який визначається за формулою:

 

ТПВФ  х 100 : ТПВН  х 100% = В,%

 

де: ТПВФ  - об’єм твердих побутових відходів, що фактично вивезений за розрахунковий період (куб. м); ТПВН  - нормативний об’єм твердих побутових відходів  за розрахунковий період (куб. м); В,%  - відсоток  виконання послуг з  вивезення ТПВ на полігон (%).

 

2.7.3.5. Розраховується нормативна  вартість послуг з вивезення  ТПВ за розрахунковий період з накопичувальним підсумком з початку року для кожного власника квартири,  квартиронаймача або орендаря за формулою:

 

Вп. х F х N = ВН

де: Вп. – плата за вивезення ТПВ, врахована в загальній вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території  (0,1463 грн. з  1 кв.м);   F – загальна (житлова) площа квартири (кв. м); N -  кількість місяців у розрахунковому періоді; ВНнормативна  вартість послуг з вивезення  ТПВ за розрахунковий період з накопичувальним підсумком з початку року для кожного власника квартири,  квартиронаймача або орендаря.

 

2.7.3.6. Визначається розмір платежу за вивезення ТПВ, який фактично повинен бути здійснений за розрахунковий період: 

ВФ = ВН  х   В% ;

2.7.3.7. Визначається розмір перерахунку за розрахунковий період з  накопичувальним підсумком з початку року ПН

 

ВФ – ВН   = ПН

 

2.7.3.8. Визначається розмір перерахунку плати за вивезення ТПВ за звітний місяць ПЗ як різниця  між розміром перерахунку плати за вивезення ТПВ за розрахунковий період ПН , що визначений з накопичувальним підсумком з початку звітного року  та розміром перерахунку  плати за вивезення ТПВ з накопичувальним підсумком з початку звітного року за попередній розрахунковий період ПН-1 :

ПН - ПН-1= ПЗ

 

 

2.8. Обслуговуваня сміттєприймальних камер:

Плата за обслуговування сміттєприймальних камер нараховується в складі платежів за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій тільки при забезпеченні підприємством, що обслуговує житловий фонд,  функціонування таких камер.  Якщо роботи з обслуговування сміттєприймальних камер не виконуються з періодичністю, встановленою графіком вивезення   твердих побутових відходів,  плата за вивезення та захоронення ТПВ зменшується за результатами місяця із розрахунку 0,0801  грн./кв.м.  :  кількість днів вивезення ТПВ за графіком у розрахунковому періоді х кількість випадків ненадання послуги.

2.9. Електроенергія на освітлення місць загального користування

Оплата електроенергії на освітлення місць загального користування з 1 кв.м загальної житлової  площі будинку (сумарна площа квартир) та площі, що використовується орендарями та іншими користувачами приміщень, у тому числі приміщень, переведених до нежитлового фонду, але які розташовані в житловому будинку, що включена до структури тарифів на утримання будинку  та прибудинкової території, визначається за результатами розрахункового місяця по кожному під’їзду житлового будинку окремо. Якщо отриманий результат більше 0,0607 грн./кв.м, перерахунок цієї складової  квартирної плати  не провадиться. Якщо отриманий результат менше 0,0607 грн./ кв.м, розмір плати за освітлення місць загального користування знижується до рівня фактичних витрат.

2.10. Електропостачання підкачок

Оплата електроенергії на підкачку води  з 1 кв.м загальної житлової  площі будинку (сумарна площа квартир) та площі, що використовується орендарями та іншими користувачами приміщень, у тому числі приміщень, переведених до нежитлового фонду, але які розташовані в житловому будинку (без урахування площ першого поверху), що включена до структури тарифів на утримання будинку  та прибудинкової території, визначається за результатами розрахункового  місяця по  кожному будинку окремо. Якщо отриманий результат більше  0,0487 грн./кв.м,  перерахунок цієї складової  квартирної плати  не провадиться. Якщо отриманий результат менше  0,0487 грн./кв.м, розмір плати за електроенергію на підкачку  знижується до рівня фактичних витрат.

2.11. Вивезення опалого листя, негабаритних відходів, використання пісочно-сольової суміші

Якщо роботи не виконані в повному обсязі,  оплата послуги за результатами   року  знижується із розрахунку 0,0554 грн./кв.м  х 12 місяців. Якщо роботи виконані не в повному обсязі, здійснюється перерахунок плати за вивезення опалого листя, негабаритних відходів, використання пісочно-сольової суміші  у відповідності до обсягів фактично виконаних робіт.

2.12. Обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Перерахунок (зменшення) квартирної плати в частині оплати послуг з обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та мереж центрального опалення провадиться один раз по закінченні звітного року лише в разі, якщо ці послуги не виконані в повному обсязі.

Перерахунок здійснюється на підставі актів про неготовність житлового будинку до опалювального сезону та отримання гарячої води, якщо станом на 31 грудня звітного року недоліки, відмічені в таких актах, не усунуто (до кінця року  підписаний новий документ, що свідчить про готовність будинку до опалювання та прийняття гарячої води).

 Якщо роботи з обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання та центрального опалення не виконані,  квартирна плата зменшується із розрахунку:

-       за обслуговування  мереж гарячого водопостачання: 0,0431 грн./кв.м  х 12 місяців;

-       за обслуговування мереж центрального опалення: 0,1018  грн./ кв.м  х 12 місяців.

         У період, коли з незалежних від виконавця послуг причин гаряча вода до житлового фонду не подається, під виконанням (фактичним наданням) послуг з обслуговування внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання для цілей цього Порядку розуміється їх утримання  в заповненому холодною водою стані під відповідним тиском, що підтверджується відповідним актом інспекції з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства міської ради.

Перерахунок (зменшення) квартирної плати в частині оплати послуг обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення здійснюється щомісячно, до 30 числа місяця, наступного за звітним, у разі, якщо встановлено факт неотримання мешканцем(ями) будинку послуг холодного водопостачання з вини житлово-експлуатаційної організації і якщо такий факт не пов’язаний з усуненням аварій на мережах водопостачання (але не більше 10 діб). Якщо мешканець(ці) житлового будинку не отримує(ють) послугу з холодного водопостачання з вини житлово-експлуатаційної організації, розмір квартирної плати зменшується із розрахунку 0,1663  грн./ кв.м  : 30,5 х кількість днів, коли мешканець(ці) житлового будинку не отримував(ли) послугу з холодного водопостачання.

2.13. Перерахунок квартирної  плати в частині послуг з аварійного обслуговування  мереж холодного водопостачання та водовідведення,  гарячого водопостачання та  центрального опалення не здійснюється.

2.14. Дератизація

Плата за дератизацію  в складі платежів за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій нараховується за наявності сміттєприймальних камер, що фактично функціонують, та/або при здійсненні дератизації за заявкою мешканців житлового будинку (але не більше 4 разів на рік). Якщо роботи не виконані або виконані не в повному обсязі,  оплата послуги за результатами розрахункового року знижується із розрахунку 0,0133  грн./кв.м х 12 місяців : періодичність проведення робіт на рік (4 рази) х  кількість випадків ненадання послуги в році, за який робиться перерахунок.

2.15. Дезінсекція

Якщо роботи не виконані, оплата послуги за результатами розрахункового  року  знижується із розрахунку 0,0267  грн./кв.м  х 12 місяців.

2.16. Перевірка димовентканалів у будинках, обладнаних газопроводом

Виконавець послуг здійснює нарахування плати за проведення робіт з перевірки димовентканалів у будинках, обладнаних газопроводом, у порядку, який затверджується наказом управління житлового господарства міської ради.

Якщо роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, оплата послуги за результатами розрахункового  року  знижується із розрахунку 0,0084  грн./кв.м  х 12 місяців : періодичність проведення робіт на рік (2 рази) х  кількість випадків ненадання послуги в році, за який робиться перерахунок. 

2.17 Утримання конструктивних елементів будинку (утримання м’якої покрівлі, утримання шиферної покрівлі, утримання міжпанельних стиків)

Якщо роботи з утримання конструктивних елементів будинку:

-       покрівлі-10% площі;

-       міжпанельних стиків-5%;

не виконані або виконані не в повному обсязі за графіком на відповідний період, оплата цих послуг за результатами розрахункового року знижується у відсотках до загального обсягу робіт, визначених такими графіками:

-       для робіт з утримання м’якої покрівлі:

0,1112 грн./кв.м  х 12 місяців х відсоток  обсягу робіт з обслуговування м’якої покрівлі, що не виконані в звітному році (площа м’якої покрівлі в кв.м, щодо якої роботи з обслуговування не виконані, поділити на загальну площу м’якої покрівлі в кв.м, що обслуговується, та  помножити на 100%);

-       для робіт з утримання шиферної  покрівлі:

0,2760 грн./кв.м  х 12 місяців х відсоток  обсягу робіт з обслуговування шиферної  покрівлі, що не виконані в звітному році (площа   шиферної покрівлі в кв.м, щодо якої роботи з обслуговування не виконані, поділити на  загальну площу шиферної  покрівлі в кв.м, що обслуговується   та  помножити на 100%);

-       для робіт з утримання міжпанельних стиків:

0,1162 грн./кв.м х 12 місяців х відсоток  обсягу робіт з утримання міжпанельних стиків, що не виконані в звітному році (довжина міжпанельних стиків в м п.,  щодо якої роботи не виконані, поділити на загальну довжину  міжпанельних стиків у м п., що обслуговується, та помножити на 100%).

 

3. Порядок проведення перерахунків плати

за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за технічне обслуговування та електроспоживання  ліфтів при тимчасовому їх простої у будинках підвищеного благоустрою (крім 1 поверхів)

 

3.1. Перерахунку підлягає плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у будинках підвищеного ступеня благоустрою (крім перших поверхів)  при тимчасовому простої ліфтів строком більш як на дві доби поспіль на місяць. Перерахунок провадиться, виходячи із вартості утримання ліфта і споживання електроенергії  для  ліфтів  за кв.м загальної (житлової) площі квартири.

3.2. Перерахунок плати за технічне обслуговування та електроспоживання ліфтів  у будинках підвищеного ступеня благоустрою (крім перших поверхів) провадиться на підставі актів, які складаються за участі представників виконавця послуг та підприємства, яке займається технічним обслуговуванням ліфтів. В акті зазначається кількість днів простою (технологічні простої не враховуються).

3.3. Розрахунок зменшення сум платежів населенням за  грн. за 1 кв.м загальної (житлової)площі квартири при тимчасовому простої ліфтів здійснюється за формулою:

С =  (Вл + Ве)  : М х  N, де :

 

С – сума зменшення плати за утримання будинків і прибудинкової території у будинках підвищеного ступеня благоустрою (крім 1 поверхів) при тимчасовому простої ліфта за його технологічне обслуговування та споживання ліфтом електричної енергії (грн. за 1 кв.м);

Вл  -  вартість (з ПДВ) на  утримання ліфта за 1кв.м загальної (житлової) площі на місяць;

Ве - вартість (з ПДВ) на електроенергію для ліфтів за 1кв.м загальної (житлової) площі у місяць;

М –  кількість днів у місяці;

N  - кількість днів тимчасового простою ліфтів (поверх двох діб, які передбачені  у пункті 3.1).

4. Перерахунок складових квартирної плати за кожним видом здійснюється з точністю  до 4 (чотирьох)  знаків після коми із застосуванням звичайного математичного методу округлення.

5. Якщо виконавцем послуга надана у повному обсязі і при цьому є економія за статтею витрат, перерахунок населенню не провадиться.

 

Заступник міського голови                                                                        В.П. Пепель

 

 

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

від 15.12.2009 № 775-2

 

 

ПОРЯДОК

обліку виконаних робіт (послуг), які провадяться виконавцем (підприємствами, що обслуговують житловий фонд) та за які справляється квартирна плата (плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – основні види послуг)

        

1. Роботи (послуги) з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій  повинні виконуватися з періодичністю, закріпленою в  додатку 1 до  рішення виконкому міської ради від 16.09.2008 №486 «Про затвердження переліку послуг та видів робіт і витрат та тарифів з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення по кожному будинку, що належить до комунальної власності територіальної громади міста».

         Інформація стосовно переліку послуг, які включені до структури плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, періодичності надання цих послуг в обов’язковому порядку  повинна бути доведена  виконавцем послуг до споживача послуг.

2. Роботи з прибирання сходових маршів провадяться згідно з планом-графіком, який складається по кожному будинку окремо та затверджується керівником підприємства, що здійснює обслуговування житлового фонду (далі – виконавець послуг). Прибирання прибудинкової території здійснюється щоденно (крім неділі). Обслуговування сміттєприймальних камер здійснюється за графіком вивезення побутових відходів.

Фактичне виконання робіт з прибирання сходових маршів, прибирання прибудинкової території та обслуговування сміттєприймальних камер фіксується на підставі первинних документів у звіті (обсяг та періодичність робіт), який складається щомісяця (не пізніше 5-ти робочих днів по закінченні звітного місяця) по кожному будинку окремо. Такий звіт складається уповноваженим працівником виконавця послуг та затверджується його керівником. За наявності в житловому будинку будинкового комітету, комітету самоорганізації населення, об’єднання співвласників тощо, звіт про виконання робіт із прибирання сходових маршів, прибирання прибудинкової території та сміттєприймальних камер може  бути підписаний головою або представником органу самоорганізації населення.

3. Надання послуг з вивезення побутових негабаритних відходів  здійснюється у відповідності до Правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070. Вивезення  побутових відходів здійснюється за графіком, погодженим начальником управлінням житлового господарства міської ради. Копія графіка вивезення побутових відходів, затвердженого в установленому порядку, повинна бути розміщена   в доступному для ознайомлення споживача послуг місці із наведенням інформації щодо найменування виконавця послуг та його контактних телефонів.       

4. Використання електроенергії на освітлення місць загального користування та  електропостачання підкачок

Кількість електроенергії, що використана виконавцем послуг на освітлення місць загального користування, визначається щомісячно на підставі показань приладів обліку електричної енергії за кожним під’їздом житлового будинку окремо. Кількість електричної енергії, витрачена на роботу обладнання для підкачок, визначається за приладами, встановленими на насосах. 

У разі відсутності окремих приладів обліку електричної енергії,  обсяг фактично використаної електричної енергії  може визначатися на підставі  нормативної потужності встановленого обладнання відповідно до порядку, закріпленого в договорі з енергопостачальною компанією. Отриманий результат не може перевищувати обсяги, що вказані в документах постачальника електричної енергії за попередній аналогічний період. Для співставлення обсягів, розрахунковим періодом для визначення кількості використаної електричної енергії  приймається період, зазначений у договорі із підприємством – постачальником електричної енергії.

Загальна кількість електроенергії, що використана виконавцем послуг щомісячно (не пізніше 5-ти робочих днів по закінченні звітного місяця), фіксується в окремому документі (звіті) з наведенням інформації:

-       використано електроенергії  в цілому за місяць;

-       передано електроенергії субспоживачам;

-       використано електроенергії на  побутово-виробничі  потреби виконавця послуг;

-       за кожним  під’їздом житлового будинку визначаються об’єми щодо електроенергії, використаної ліфтами, та для освітлення  місць загального користування;

-       за кожним будинком (або групою будинків)  визначаються об’єми щодо електроенергії, використаної підкачками;

-       інші об’єкти використання електроенергії тощо.

Інформація, наведена в звіті про використання електроенергії виконавцем послуг, є підставою для здійснення перерахунків (зменшення)  плати на освітлення місць загального користування та  електропостачання підкачок. Окрім того, документами, на підставі яких робиться перерахунок (зменшення) розмірів оплати споживачем електроенергії, використаної на освітлення місць загального користування, ліфтів, підкачок, є акти постачальника електроенергії про припинення (поновлення) електроспоживання під’їздом, будинком або групою будинків.

5. Обсяги фактично  наданих послуг з технічного обслуговування ліфтів визначаються на підставі актів виконаних робіт, що підписані за результатами звітного періоду (місяця) виконавцем послуг та спеціалізованим підприємством. При цьому виконавець послуг підписує такі акти виконаних робіт за попереднім погодженням з інспекцією з нагляду за станом житлового фонду при управлінні житлового господарства міської ради.

6. Надання послуг з дератизації, дезінсекції, перевірки димовентканалів у будинках, обладнаних газопроводом, підтверджується актами виконаних робіт виконавця послуг.

7. Виконання робіт (послуг) з обслуговування внутрішньобудинкових мереж  та утримання конструктивних елементів будинку  здійснюється виконавцем послуг на підставі окремих  планів – графіків, які затверджуються на календарний рік та погоджуються начальником управління житлового господарства міської ради. Графіки повинні складатися таким чином, щоб забезпечити повне та своєчасне проведення робіт, передбачених пунктами 5, 9 додатка 1 до рішення виконкому міської ради від 16.09.2008 № 486.

         Фактичне виконання робіт (обсяг, вартість),  проведених господарським способом,  повинно бути підтверджене нарядами-замовленнями, які виписуються при здійсненні робіт на кожний об’єкт (будинок) окремо.

Щодо робіт (послуг), які виконуються підрядним способом, виконавець послуг веде облік по будинку згідно з умовами, передбаченими підрядним договором на ці роботи (послуги). У разі відхилення  рівня послуг фактично виконаних підрядником обсягів робіт від передбачених у договорі з ним, у договорі повинні бути враховані умови зменшення плати за них підряднику. Облік робіт (послуг), виконаних підрядним способом, а також перерахунки споживачеві послуг за цими роботами провадяться на підставі актів, інших документів з обліку виконаних робіт та наданих послуг.

8. Виконавець послуг повинен протягом року забезпечити щомісячне складання зведених  накопичувальних відомостей про вартість та обсяги виконаних робіт  за видами робіт, послуг, які включені до структури плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Інформація, наведена в даних  відомостях, повинна бути підписана керівником виконавця послуг.

 9. Перелік документів, наведений у пунктах 1-8, не є вичерпним. Виконавець послуг додатково складає й інші документи, якщо такі вимоги ставляться чинним законодавством України та/або обмовлені договорами із замовниками, виробниками послуг, особливостями  ведення управлінського обліку.

 Заступник міського голови                                                                         В.П. Пепель

 

 

Додаток 3

до рішення виконкому

міської ради

 від 15.12.2009 № 775-3

 

 

 

ПОРЯДОК

оформлення акта – претензії споживача послуг до виконавця послуг

про ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг

 

1.Претензія споживача послуг до виконавця послуг оформлюється згідно зі статею 18 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“.

2. Споживач послуг, який має претензії до виконавця/виробника послуг (послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),  повинен скласти  відповідну письмову заяву із викладенням суті справи та вимоги прибуття представника виконавця/виробника послуг для складання акта – претензії.  Заява складається в двох примірниках, які реєструються у окремому журналі вхідної  кореспонденції виробника/виконавця послуг. Один примірник заяви повертається споживачеві послуг із відміткою (дата, підпис, П.І.Б відповідальної особи, що здійснила реєстрацію надходження заяви від споживача послуг), інший примірник залишається в розпорядженні виконавця послуг. В разі, якщо виконавець/виробник послуг із будь-яких причин відмовляється від прийняття заяви споживача послуг, останній має право надіслати таку заяву рекомендованим листом  поштою з обов’язковим  оформленням  опису вкладених документів та повідомленням  про вручення листа адресату або надати таку заяву до управління житлового господарства міської ради.

3.У разі надходження заяви від споживача послуг про ненадання або надання не в повному обсязі житлових послуг, претензія оформляється в наступному порядку:

3.1. Згідно з договором, укладеним між споживачем послуг і виконавцем послуг, протягом двох робочих днів виконавець послуг направляє свого представника для складення і підписання акта – претензії споживача послуг, в якому вказуються терміни, види, показники порушень та інше. У разі неприбуття представника виконавця послуг або необґрунтованої відмови представника виконавця послуг від підписання акта – претензії, він вважається дійсним, якщо його підписали не менше двох споживачів послуг. Акт – претензія складається в двох примірниках, які реєструються у окремому журналі вхідної  кореспонденції виробника/виконавця послуг. Один примірник повертається споживачеві послуг із відміткою (дата, підпис, П.І.Б відповідальної особи, що здійснила реєстрацію надходження акта-претензії від споживача послуг), інший примірник залишається в розпорядженні виконавця послуг.

3.2. На підставі акта – претензії споживача послуг протягом 2 днів представниками виконавця послуг проводиться з’ясування питань, пов’язаних із ненаданням або наданням не в повному обсязі житлових послуг. За результатами з’ясування складається висновок.

3.3. На підставі висновку виконавець послуг (особа, до чиїх обов’язків належать функції взаємодії з мешканцями) протягом одного дня надає споживачу послуг письмову відповідь про те, які заходи вживатимуться за його претензією та що буде зроблено перерахунок  оплати ненаданих або наданих не в повному обсязі  житлових послуг або видає споживачу послуг обґрунтовану відмову в задоволенні його претензії.

3.4 Форма акта – претензії додається.

4. Виконавець послуг повинен вести реєстрацію та облік надходження заяв від споживачів послуг та актів-претензій. Реєстрація надходження заяв споживачів та  актів – претензій забезпечується у виконавця послуг шляхом:

4.1. Ведення реєстрації надходження заяв від споживачів послуг та актів – претензій в окремому журналі, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою управління житлового господарства міської ради.

4.2. Закріплення наказом по підприємству  особи, яка несе персональну відповідальність за своєчасність та достовірність запису про реєстрацію факту надходження заяв від споживачів послуг та актів – претензій.

4.3. Відповідальність за забезпечення всіх вищеперерахованих заходів і схоронність журналу обліку реєстрації  та безпосередньо заяв та  актів – претензій споживачів послуг  несе також керівник підприємства, що обслуговує житловий фонд.

5. Керівники підприємств, що обслуговують житловий фонд, щомісячно звітують перед управлінням житлового господарства міської ради про кількість отриманих у звітному періоді заяв від споживачів послуг, актів – претензій та про  заходи, які були фактично здійснені для задоволення претензій споживачів послуг.

6. Встановити, що споживачі послуг (послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), які за будь-яких обставин не можуть особисто  надати заяву та/чи акт-претензію виконавцю цих послуг, мають право  звернутися із такою заявою та/чи  претензією безпосередньо до управління житлового господарства міської ради. При цьому управління житлового господарства зобов’язане в триденний термін (три робочих дні) передати таку заяву споживача та/чи акт – претензію виконавцю/виробнику послуг із приписом про усунення порушень, вказаних у заяві споживача послуг та/чи в акті – претензії. Вимоги, що вказані в приписі, складеному управлінням житлового господарства міської ради, є обов’язковими для виконання і поширюються на підприємства всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд. 

 

 

Заступник міського голови                                                                               В.П. Пепель

 

 

                                                                                                    Додаток

до Порядку оформлення акта – претензії споживача послуг до виконавця послуг про ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг

від 15.12.2009 № 775-4

Форма

 

 

АКТ – ПРЕТЕНЗІЯ

 

м. Херсон

„___“ __________200_ року

 

Згідно з договором від „____“ __________________ 200__ року №____, споживач

  (ПІБ)

висловлює претензію виконавцю/виробнику житлових послуг у зв’язку з ненаданням або наданням не в повному обсязі послуги *

 

*Вказати назву послуги, суть претензії до якості її надання чи вказати випадки, коли така послуга не надана або надана не в повному обсязі. Вказати  конкретні обставини справи: місце події, час тощо.


за період з „___“______________200__р. по „___“ ___________________200__р.

 

            У зв’язку з вищевикладеним виконавець повинен **:

            **Усунути несправність (вказати де та стосовно якого обладнання), вжити заходів (указати стосовно чого), здійснити перерахунок плати (вказати вид послуги) за (вказати період) тощо.


 

Акт склали:

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

 

Добавить комментарий

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
Жирный Курсив Подчеркнутый Зачеркнутый Ссылка Изображение Список Цитата

Защитный код
Обновить

« Пред.   След. »
 

Цитата

Имею честь служить Херсону  - Алексей Кравец, контр-адмирал 

Опросы

Как вы относитесь к идее убрать платные парковки из Херсона?
На какие средства нужно возрождать "Лебединое озеро"?

 

Блог Андрея Путилова
Разработка сайта — web–студия «Б.Р.А.В.О»